Mai Soong Kha

大泰族 消息 NEWS

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ မွၵ်ႇမုၼ်းမႂ်ႇယိၼ်းလီႁပ့်တွၼ်ႈယူႇၶႃႈေဢႃႈ

Shan Information Webboard ข่าวสารคนเครือไต


----------------------------------

Follow me on Twitter

大泰族 消息 NEWS
Poi Sang Long_Mae Ai

 

Jan 10, 2014

เชิญร่วมงานประเพณีปอยส่างลองวัดใหม่เด่นชัย อำเภอแม่อาย

ครั้งที่ 3

ค่าใช้จ่าย

Dec 14, 2013

สรุปค่าใช้จ่ายงานประเพณีปีใหม่ไต 2108 กรุงเทพฯ

Tai New Year 2108

Nov 08, 2013

เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีปีใหม่ไต 2108 กรุงเทพฯ

 

Loong Sunanda

Oct 3, 2013

คุณลุงสุนั่นต่า จองแหลง เสียชีวิตแล้ว

Easy Burmese Training Course

July 19, 2013

คอร์สอบรมระยะสั้น “มิงกะหล่าบ่า ภาษาพม่า”รุ่นที่ 1

 

account

May 01, 2013

ายการใช้จ่าย ปอยซอนน้ำ "งานคอนเสิร์ต" 2556 กรุงเทพฯ

Zai Harn Leng

May 01, 2013

เชิญชวนเข้าร่วมคอนเสิร์ตการกุศล ชาวไต

Zai Seng Zawm Fah

Oct 01, 2012

เชิญร่วมงานประเพณีปีใหม่ไต 2107

Aug 12, 2012

เชิญชวนร่วมงาน ครบรอบ 4 ปี ของการก่อตั้งมูลนิธิพระธรรมแสง

census

May 26, 2012

พม่าจะดำเนินการสำรวจสำมะโนครัวประชากรใหม่ ในปี 2014

land problem

April 02, 2012

ปัญหาชาวบ้านถูกยึดที่ทำกินในรัฐฉานตอนเหนือ

sanglong

Feb 22, 2012

เชิญชวนร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง

Phra Khruva Boomchum

Feb 07, 2012

โครงการจัดหาทุนซื้อที่ดิน เพื่อสร้างศูนย์อบรมวิปัสสนา พระครูบา

บุญชุ่ม พุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย

Feb 07, 2012

กำเนิดวันชาติไทใหญ่(วันเชื้อชาติเมิงไต)

Feb 04, 2012

ครบรอบ 65 ปีวันชาติไทใหญ่(อย่างย่อ)

The 65th Anniversary of Shan National Day(brief)

Shan national day

Feb 04, 2012

ครบรอบ 65 ปีวันชาติไทใหญ่

mahachai

Jan 25, 2012

ชมรมชาวไทใหญ่มหาชัย "ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี" ณ วัดเทพนรรัตน

khin Nyunt

Jan 15, 2012

นักโทษการเมืองคนสำคัญส่วนใหญ่ในพม่าได้รับการปล่อยตัว

Tai New Year 2196 malaysia

Jan 06, 2012

ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานประเพณีปีใหม่ไต"มาเลเซีย"

ชมรมชาวไทใหญ่ร่วมช่วยภัยน้ำท่วม

Dec 20, 2011

ชมรมชาวไทใหญ่ "ร่วมแรงขาวไตช่วยภัยน้ำท่วม"

syn 18th training

Dec 11, 2011

พิธีเปิดการปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเยวชนไต รุ่นที่ 18           มูลนิธิพระธรรมแสง ประจำภาคเรียนที่ 2/2554

make merit

Dec 06, 2011

Phradhammaseng Foundation join to make merit on the King's Birthday - มูลนิธิพระธรรมแสงร่วมทำบุญต้กบาตร 5 ธันวามหาราช 2554

Tai New Year 2106 Malaysia

Dec 04, 2011

Happy Tai New Year 2106 Malaysia (Photo Album)

ยกเลิกการจัดงานปีใหม่ไต

Oct 08, 2011

ประกาศยกเลิกการจัดงาน ปอยประเพณีปีใหม่ไต 2106

postpone opening day

Oct 06, 2011

ประกาศเลื่อนวันเปิดภาคเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเยาวชนไต รุ่นที่ 18 มูลนิธิพระธรรมแสง 

ayutthaya

Oct 18, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสง และศูนย์ปฎิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ ชาวเคริอไต (ไทใหญ่)ในกรุงเทพฯ ร่วมบริจาคสื่งของ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย น้ำท่วม อยุธยา และปทุมธานี

donate flood viticms

Oct 18, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงและศูนย์ปฎิบัติธรรมสาธุประดิษฐ์ (ชาวเครือไต) ร่วม บริจาคเงิน ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

พิธีปิดภาคเรียน รุ่นที่ 17

Oct 16, 2011

พิธีปิดภาคเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนรุ่นที่ 17

donate

Oct 13, 2011

หล่อหลอมน้ำใจชาวไตช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ออกพรรษาที่วัดใหม่

Oct 12, 2011

ไทใหญ่กรุงเทพฯ ทำบุญออกพรรษาคึกคัก

18th training of SYN

Sep 27, 2011

ประกาศเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเยาวชนไต รุ่นที่ 18
มูลนิธิพระธรรมแสง

Shan New Year 2106

Sep 27, 2011

เชิญชวนเที่ยวงาน"ปอยปีใหม่ไต 2106" กรุงเทพฯ

Shan State Solidarity Campagin

Sep 26, 2011

เสียงเพรียกจากประชาชนไทใหญ่เรื่องความสามัคคี

ทหารพม่า เข่นฆ่า ปชช ไทใหญ่

Sep 21, 2011

ข่าวพลเมือง เชียงตุง - ၵႂၢႆးသွင်တူဝ်ေတႃးၵၼ် တုမ့်တိူဝ့်ေတးၼႃး

P.Hseng Zuen

Sep 16, 2011

ขอแสดงความเสียใจ และไว้อาลัยแด่ นาย"จายแสงจื้น" ผู้ล่วงลับ

- သူင်ႇေၶႃႈမွင်ၸႂ်ထိုင်ပီႈသႅင်ၸိုၼ်ႈ

the victims of CCW

Aug 30, 2011

Burma used chemical war weapons against ethnic Shan

ครบรอบ 3 ปี

Aug 22, 2011

งานครบรอบ 3 ปี มูลนิธิพระธรรมแสง

pdsf logo

Aug 22, 2011

เรียนเชิญเข้าร่วมงานครบรอบ 3 ปี มูลนิธิพระธรรมแสง

scholarship

July 25, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมทำบุญให้ทุนการศึกษา แก่พระนิสีตใหม่ชาวไต มหาจุฬาลงกรณ์ฯ

make merit buddhist lent day

July 17, 2011

หนุ่มสาวชาวไทใหญ่ทำบุญวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

นายกหญิงคนแรกประเทศไทย

July 05, 2011

ชีวะประวัตินายกหญิงคนแรกของประเทศไทย

Thai General Election 2011

July 03, 2011

ผลการเลือกตั้ง ส.ส. 2554 (อย่างไม่เป็นทางการ)

migrant workers

June 01, 2011

ดีเดย์ 15 มิถุนายน 2554 เปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว

มอบเกียรติบัตร

May 08, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสง มอบเกียรติบัตรเพื่อแสดง ความยินดีกับบัณฑิตใหม่

opening 17th training

May 08, 2011

พิธีเปิดภาคเรียนโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเยาวชน รุ่นที่ 17

SSA/SSPP

29 April, 2011

ข่าวการสู้รบทหารไทใหญ่ SSA/SSPP และทหารพม่า

help earthquake victims

April 27, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงส่งตัวแทนไปร่วมบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน (ครั้งที่ 3)

help earthquake victims

April 12, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงส่งตัวแทนไปร่วมบริจาคช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน (ครั้งที่ 2)

ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว

April 02, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงส่งตัวแทนไปร่วมบริจาคช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน
(ครั้งที่ 1)

ส่างลอง

April 01, 2011

งานประเพณีปอยส่างลอง(บวชลูกแก้ว)ชาวไทใหญ่จังวัดสมุทรสาคร

April 01, 2011

สถานการณ์ล่าสุดหลังเหตุแผ่นดินไหวในรัฐฉาน

to help Shan State earthquake victims

March 28, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสงขอเชิญชวนคนไทยทุกคน ร่วมบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในรัฐฉาน ประเทศพม่า

help Japan earthquake victims

March 28, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสง ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว และสึนามิประเทศญี่ปุ่น

พิธีปิดภาคเรียน รุ่นที่ 16

March 27, 2011

พิธีปิดภาคเรียนโครงการส่งเสรืมการศึกษาเยาชนไตรุ่นที่ 16

syn

March 20, 2011

ประกาศเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนการสอนเยาวชนไต รุ่นที่ 17
มูลนิธิพระธรรมแสง

japan tsunami

March 13, 2011

มูลนิธิพระธรรมแสง เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหว-สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

poi sang long  

February 19, 2011

เชิญร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง(บวชลูกแก้ว)ชาวไทใหญ จังวัดสมุทรสาคร

Dr.จายหมอกคำ

February 05, 2011

นายแพทย์ไทใหญ่ได้เป็นรองประธานาธิบดีพม่า

ปอยครูมอไต

February, 02, 2011

เรียนเชิญร่วมงานประเพณี"ปอยยกย่องครูหมอไตย"

top 10 webs in 2011

January, 07, 2011

10 เทรนด์เว็บไซต์ที่น่าจับตามองในปี 2554

Previous>> News 2010 >>>
Previous News in Tai >>>

oktaiyaioktaiyai

oktaiyai Oktaiyai

Tai Info

 Subscribe in a reader


รับแปลเอกสาร 

รับแปล ภาษา

ภาษาไทย - ภาษาพม่า ภาษาพม่า - ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ - ภาษาไทย
สนใจติดต่อ โทร 081-8230864
moshi.sam@hotmail.com

ดูรายละเอียด >>

--------

 

รับสอน ภาษา ไทใหญ่


รับสอนบุคคลทั่วไป ที่สนใจ การพูด การเขียน ในภาษาไทใหญ่ ตัวต่อตัว
สอนโดย อาจารย์ชาวไทใหญ่
สนใจติดต่อ โทร 081-8230864

รับเหมาทาสีทั่วไป


รับเหมาทาสีภายในภายนอก อาคารบ้านเรือน และรับทำ สีเฟอร์นิเจอร์ภายในต่างๆทุกชนิด ในราคาเป็นกันเอง
สนใจติดต่อ - นายสมชาย นาคสุวรรณ (อ๊อด)

โทร 081-626--6943

-----------------

ႁပ်ႉသူင်ႇငိုၼ်း

ႁပ့်သူင်ႇငိုၼ်းမူိင်းတႆးပတ်းပိုၼ့် ၵပ်းသိုပ်ႇ - 089-7942309

--------

ေမႃေပႇတၢင်ႇတႆး

ႁပ့်တူၺ်းေပႇတၢင်ႇႄမးၵျၱဝ်ႇ
ႄမးၶိင်း၊တႆႈတဵၼ်းဢၢင်း၊
သူင်ႇေၶႃႉႄႁႉ ေၽးၶဵၼ်၊
ၵပ်းသိုပ်ႇ - 080-7912733,
083-1548966

--------

ႁပ့်သူင်ႇငိုၼ်း

ႁပ့်သူင်ႇငိုၼ်းမူိင်းတႆးပတ်းပိုၼ့် ၵပ်းသိုပ်ႇ - 089-7942309

--------

ႁပ်ႉဢတ်းၽဵင်းၵႂၢမ်းတႆး

Mp3, 3GP ၶဝ်ႈမိုဝ်းထိုဝ် -
ၵပ်းသိုပ်ႇ 089-8210235

 

hto nao tai

รู้จักอาหารไทใหญ่ >>

ถั่วพูอุ่น
ร้านถั่วพูอุ่น ป้าทอน ลุงสุจีนต>>
Sign up for PayPal and start accepting credit card payments instantly.
affiliate_link
affiliate_link